ài Chính

Doanh thu từ thuế của Nhật Bản có thể đạt mức kỷ lục

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết doanh thu thuế của tài khóa 2022/2023 đã tăng 8,1% so với một năm trước lên 61.530 tỷ yen, mức lớn nhất từ trước đến nay trong giai đoạn này.

Vay vốn ưu đãi, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ mất... 2 năm làm thủ tục

Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt phải mất 2 năm làm thủ tục để vay nguồn vốn ưu đãi khiến thời gian hưởng ưu đãi giảm, chi phí đội lên, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.