Nhà đầu tư có thể giao dịch trái phiếu riêng lẻ an toàn tại VCBS

24/07/2023 13:22

Từ ngày 19/07/2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã chính thức vận hành. Đối với nhà đầu tư, việc hình thành một hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ sẽ giúp giảm rủi ro, tối ưu được lợi nhuận nhờ mọi chi phí giao dịch đều được minh bạch. Bên cạnh đó, việc giao dịch còn được thực hiện ngay trong ngày với thời gian T+0.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), hiện quy mô thị trường đạt 15% GDP. Trong khi đó, Chiến lược tài chính đặt ra mục tiêu quy mô thị trường TPDN đến năm 2025 là 20% GDP và đến năm 2030 đạt tối thiểu 25% GDP.

 

Trong khi đó TPDN hiện đang gặp nhiều khó khăn do lòng tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng trước các vụ việc gần đây.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) trước đây thường được thực hiện trực tiếp giữa các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư với tổ chức lưu ký. Phương pháp giao dịch này dù đơn giản nhưng lại không mang được hiệu quả cho cả người mua và người bán.

Vào ngày 11/07/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã ký kết Thỏa thuận phối hợp thực hiện hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch TPDNRL.

Vietcombank là ngân hàng thanh toán các giao dịch TPDNRL tại thị trường trong nước đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã được VSDC chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ.

Theo ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: “Việc triển khai xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nói riêng và các nỗ lực nâng cao, cải thiện tính minh bạch của thị trường nói chung là một hướng đi đúng. Đây cũng chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh quy định về giao dịch TPDNRL có sự thay đổi mang tính bước ngoặt, VCB và VCBS luôn nỗ lực mang tới những dịch vụ và sản phẩm để tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho các nhà đầ utư chuyên nghiệp khi tham gia thị trường TPDNRL.

Không có mô tả.

Để làm được điều này, VCBS đã tập trung nguồn lực để đáp ứng sớm nhất các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý.

Nhà đầu tư có thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống giao dịch TPDNRL của VCBS được xây dựng bao gồm đầy đủ các chức năng, đã kết nối, kiểm thử thành công toàn phần với VSDC, HNX, Ngân hàng thanh toán VCB và một số thành viên lưu ký lớn trên thị trường, đảm bảo đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý.

Không có mô tả.

Các nhân sự của VCBS đã được đào tạo, cấp chứng chỉ sử dụng hệ thống giao dịch TPDNRL của HNX và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư để việc giao dịch được thuận lợi nhất.

 

Cả con người và hạ tầng của VCBS đều sẵn sàng để vận hành hệ thống giao dịch TPDNRL, góp phần hỗ trợ thị trường vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Với kinh nghiệm và tiềm lực trong hoạt động tư vấn phát hành TPDN, VCBS luôn mong muốn đưa tới khách hàng những sản phẩm trái phiếu chất lượng, giúp các khách hàng của VCBS Đầu tư chứng khoán – Gia tăng giá trị.

Kết hợp những yếu tố trên, cùng với tiềm năng thanh khoản của thị trường, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tin tưởng đây là cơ hội gia tăng lợi nhuận cho mình.

Theo

Nhà đầu tư có thể giao dịch trái phiếu riêng lẻ an toàn tại VCBS - Doanh Nghiệp